Sunday, February 24, 2008

Разбор полётов: Eesti välispoliitika


24. veebruaril eetrisolnud saates oli teema Eesti Vabariigi 90. aastapäevale sobilikult Eesti-keskne. Rääkisime välispoliitikast.

Kõne all oli päris lai ring teemasid. Kas asjaolu - et Eesti välissuhtluse taassünni juures olid mitte karjääri-diplomaadi, vaid nö huvitavad inimesed - tuli meile kasuks või kahjuks? Miks rahva suhtumine ja riigi poliitika ei lange alati kokku, miks suhtumine EL ja NATO on erinev, kas Venemaa on ikka meie välispoliitiline prioriteet või mitte jne.

Ehkki kõnelejate positsioonid olid erinevad - mina sain rääkida vaid kui teoreetik ja Harri Tiido pigem kui praktik - langesid seisukohad enamasti kokku. Kel huvi, saab viimast saadet kuulata esialgu siit, hiljem kolib see ülejäänute juurde arhiivi.

Et mingit mõistlikku pitli teema juurde leida on keeruline, panen lihtsalt viite Eesti Vabariigi välispoliitika pesale, algus- ja lõppunktile ehk välisministeeriumile. Ehkki minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt peaks tunduvalt suurem roll olema parlamendil ... elame me ju siiski parlamentaarses vabariigis. Sestap olgugi siin hoopis pilt Riigikogu hoonest, pisut mitte-tavapärasest rakursist võetuna.

No comments: