Friday, August 28, 2015

Tajujuhtimine


Kui jagada katsealused suvalise valiku alusel meeskondadesse ja panna nad omavahel võistlema kasvõi köieveos või saapaheitmises, siis saabub imekiirelt hetk, millal hakatakse kaasa elama „meie“ võitudele ja tundma rõõmu „nende“ kaotuste üle.

See lihtsavõitu näite abil saab kirjeldada tajujuhtimise keerukat kunsti, mida me alateadlikult kasutame isegi, sisendades nt oma lastele enda meelest õigeid väärtusi ja hoiakuid. Veelgi tihedamini rakendatakse seda aga meie peal, kusjuures tihtipeale ei pane me seda tähelegi.

Soovitan võtta kätte esimese ettejuhtuva ajalehe ning hakata ära märkima neid kohti, mille puhul jääb mulje, et teid üritatakse mõjutada. Muuseas, seda peaks nii umbes kord aastas oma õpilastega läbi viima iga pedagoog. Ehkki paberlehti loetakse järjest vähem, võiks kasvõi sel moel proovida selgeks teha, et mitte iga videoklipike või säuts sotsiaalmeeias pole süütu ja siiras arvamusavaldus.

Elementaarne meediaharidus, allikakriitiline lähenemine on midagi, mis tänapäevases maailmas kulub ära rohkem kui kunagi varem. Massiivse infomüra keskkonnas on tajujuhtimise katseid järjest keerulisem tähele panna.

Võidujooks mõistuste ja südamete üle käib pidevalt ja kõikjal. Mõnikord taandub see küll primitiivsete loosungite tasandile stiilis „Vali mind“, kuid pahatihti on skeemid keerukamad. Parim (info-)rünnak ongi see, mille puhul me isegi ei taju, et oleme surve all ning pahatihti juba ka kaotanud.

Talitades oma parima äranägemise kohaselt, tasub aeg-ajalt meelde tuletada lihtsat tarkust, mida õpetatakse kõigile tajujuhtidele. Kuidas panna inimest/rahvast tegema midagi, mille kohta ta arvab et ta teeb seda iseenda huvides. Kirudes oma valitsust käitume me tõenäoliselt ratsionaalselt. Kuid kas see kehtib ka juhul kui me ütleme: „Need seal Toompeal on kõik pätid“ või „Siin riigis pole midagi head oodata“ vms?

Meie tajuga manipuleeritakse pidevalt, alates pesupulbrireklaamist ja lõpetades korduvate sõnumitega, mille kohaselt A on hea ja B on paha. Oma kasinate võimaluste piires tehakse seda muuseas ka Eestis riiklike ja vähemriiklike asutuste poolt. Kohe-kohe tegevust alustavad ETV+ ja Sputnik on selle parimad näited.

Ainus, mida jääb lõpuks soovitada – rohkem (allika-)kriitilist mõtlemist, seltsimehed!

-------------
pilt võetud siit

No comments: