Tuesday, January 8, 2008

Gruusia presidendivalimised

Kui olla juba ette kindel, et sind petetakse, siis ilmselt nii ka juhtub. Või õigemini – ükskõik mis ka ei juhtuks, sa tajud seda ikkagi pettusena. Eriti kui juhtubki see, mis juhtuma pidi.

Tõsi küll, opositsiooni küsitlused näitasid teisi arve. Need ennustasid kui mitte vastasrinna võitu kohe esimeses voorus, siis vähemalt seda, et esimeses voorus ei võida keegi. Loodetavas teises voorus läinuks seega kokku Saakashvili ja tema edukaim konkurent ning ülitõhusa asjaajamise korral oleks opositsioonil tekkinud võimalus võita.

Praeguseks ei ole küll veel käes ametlikke ja lõplikke valimistulemusi, kuid asi näikse minevat nii, et ei tule mingit teist vooru. Senine president Saakashvili jääb ametisse, tõsi küll, väga napi, umbes 52% võiduga. See aga valab ainult vett kahtlejate veskile.

Paraku annavad sellistele kahtlustele ainult tuult tiibadesse kõikvõimalikud kõlakad ja kuulujutud, mis räägivad valimisreeglite rikkumisest mõningates valimisjaoskondades. Samas rahvusvahelised vaatlejad väidavad, et üldjoontes toimus kõik korrektselt ning kui rikkumisi isegi oli, siis olid nood üksikud ja ei muuda valimistulemuste üldpilti.

Siinkohal ilmneb taas üks seaduspära, mis kordub kõikvõimalike valimiste puhul endise NLiidu territooriumil. Kui lääne-poolsed vaatlejad leiavad, et asi on enam-vähem korras, siis Venemaa ja SRÜ omad räägivad tõsistest rikkumistest. Kui aga läänlased väidavad, et tegu on rahvusvaheliste normide rikkumistega, kõnelevad idapoolsed tegelased risti vastupidist.

Seekord oli Gruusias kohal väga palju vaatlejaid, sh ka Eestist. Kõige olulisemaks ja määravamaks loetakse neist OSCE ehk Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni hinnangut. Esialgne aruanne räägib üldiselt positiivsest tulemusest.

Tõsi küll, kogu valimiste tsükkel tuleks jagada mitmeks osaks – alates valimiste väljakuulutamisest, kandidaatide ülesseadmisest, kampaaniast endast kuni valimispäeva ja häältelugemiseni välja.

Valimised kuulutati välja eriolukorra tingimustes, peale meeleavalduste jõuga laialiajamist. Saakashvili käik oli selles mõttes elegantne, et ta lühendas omaenda eelmist ametiaega enam kui aasta võrra ja uuesti kandideerimiseks pani ameti maha, täpselt nii nagu seadus ette näeb. Teiste kandidaatidega oli lugu keerulisem, kuid laias laastus pole ka siin väga suuri pretensioone.

Kampaania läbiviimise kohta võib aga öelda nii mõndagi. Leidis aset nii valijate hirmutamist kui ka endise presidendi kampaania jaoks nn administratiivse ressursi ärakasutamist. Kõike seda tunnistab ka seesama OSCE, kriitilisematest hindajatest rääkimata.

Valimispäev omakorda möödus, nagu öeldud, enam-vähem normide piires. Üks opositsiooni süüdistustest kõlas, et häälte kokkulugemine toimus kahtlaselt kaua. Vaatlejana kohapeal viibinud kolleeg Rein Toomla aga kirjeldas, et asi võttiski tarbetult aega. Üsna väikeses valimisjaoskonnas läks häältelugemisele ja protokollide koostamisele umbes 8 tundi. Toomla väitis, et vähemalt tema silme all toimus kõik korrektselt, lihtsalt kohalik asjaajamine oli uskumatult kohmakas, alates töökorraldusest kuni sisuliselt mittetoimivate sidevahenditeni.

Siiski tuleb nõustuda OSCE missiooni juhi hinnanguga, et tegu oli esimeste tõsiselt võistluslike valimistega.

See, et opositsioon pole valimistulemustega rahul ja protesteerib, on ju loomulik. Õnneks aitab asju vaos hoida õigeusu jõuludele lisaks ka ilm. Paljud, kes isegi tahaks tulla meelt avaldama, jäävad selle kandi jaoks ootamatu tõkke taha – Thbilisis ootamatult maha sadanud lumi. Tuleb vaid loota, et see aitab jahutada liigtuliseid päid ja südameid.

Kui kõik laabub ning opositsioon suudab oma protestides jääda rahumeelseks, võib siit alguse saada hea demokraatlik tava, mis lubab Gruusia arengul jätkuda õiges suunas.

Karmo Tüür
8.01.2008

People line up to vote during the presidential election in Georgia, at a polling station in Tbilisi, 5 January 2008. (OSCE/Urdur Gunnarsdottir)

No comments: