Sunday, June 1, 2008

Разбор полётов: Gruusia parlamendivalmiste tulemused


Hea on see, et valimised said läbi ja ilma suuremate jamadeta. Halb aga see, et tulemused on liiga ühte väravasse. See et opositsioon kuulutab valimistulemused eba-ausaks, käib lausa mängu juurde. Paraku pole see ühe-augu-mäng hea ei valitsevale jõule (kes ei pea teistega arvestama) ega opsitsionääridele (kes ei pea põhijõuga arvestama).

Küsitavaks jääb aga ka see, et kas opositsioonil on olemas arvestataid liidreid või ideidki, kelle/mille ümber saaks koonduda. Poliitikamaastik oli üsna korrastumata ja jäi selliseks ka praegu.

Teisalt - nii sise- kui välisvaatlejad ütlesid, et need valimised viidi läbi paremini kui varasemad.

Kõigest sellest ja muust räägivad Harri Tiido ja Karmo Tüür. Jevgenia Garanža juhib vägesid.

See ja varasemad saated kuuldaval esialgu siit, hiljem siit.

No comments: