Thursday, July 17, 2008

Mineviku varjud Venemaa kohal

Kas ülistada Stalinit või mõista hukka kommunistlik minevik? Venemaal on see küsimus taas tulikuum.

Mitte keegi meist ei saa elada minevikuta. Küsimus on ainult selles, kas ja mida möödanikust õpitakse. Ehkki aeg näikse meie kõigi jaoks kulgevat ühtemoodi, tajutakse ajalugu erinevalt. Venemaal käib praegu taaskord aktiivne vaielus erinevate koolkondade vahel. Toitu selleks aruteluks andsid kaks hiljutist uudist.

Esiteks selgusid esialgsed hääletamistulemused Venemaa olulisima ajaloolise isiku väljaselgitamisel. Kes selleks sai? Eks ikka kõigi rahvaste ja laste suurim sõber, isake ning suur juht Stalin.

Teiseks sattus meediatähelepanu alla lühiteatena ilmunud, kuid tavapärasest erinev teadaanne Moskva õigeusukiriku esindaja suust, mis kutsus üles ümber mõtestama ajalugu, mõistma hukka kommunismi kuriteod ja koristama ära punasümbolid.

Stalini nimel – klikake!
Veebiaadressil www.nameofrussia.ru toimub ülipõnev aktsioon. Algselt, selle aasta maikuus pandi sinna üles 500 Venemaa ajaloo kõlavamat nime. Esimese valiku tegijateks polnud ei-tea-kes, vaid Venemaa Teaduste Akadeemia Ajalooinstituudi kaastöötajad. Kogu aktsiooni korraldab telekanal Rossia, peale ajaloolaste kaasati ka sotsioloogid.

Mängureeglid on äärmiselt lihtsad – neid pole! Igaüks võib klikkida lõpmatu hulk kordi. Kõlab petukaubana? Korraldajate tulihingelise üleskutse kohaselt on asi vastupidi. Nende eesmärgiks ongi panna inimesi arutlema ajaloo üle, panna eri ajaloonägemuste pooldajad meeleheitlikult tegutsema, et mitte lasta „valedel“ kandidaatidel võita.

Nüüdseks on sõelale jäänud 50 enamklikatud nime ning septembriks saab neid olema vaid 12. Ametlikult on hääletanuid juba üle 2 miljoni inimese, ehkki korraldajad tunnistavad, et server jooksis vahepeal lihtsalt kinni massiliste rünnakute all.

Meelehärmi ja suurimat tähelepanu põhjustab asjaolu, et esikohal püsib siiani Stalin. Nii selle nime pooldajad kui vastased käivitavad massilisi klikimootoreid ja kutsuvad arvutirahvast tegutsema. Viimaste suuremate kajastuste järel on ilmselt liitunud uusi klikkajaid, sest pingerida muutus. Kui seni oli esikolmik Stalin-Võssotski-Lenin, siis nüüd Stalin-Nikolai II-Lenin.

Kirik kommunismi vastu?
Samal ajal ületas uudisekünnise vene õigeusukiriku Moskva patriarhaadi esindaja Georgi Rjabõhh, kes teatas, et praegused Venemaa võimud peaks mõistma hukka kommunismi kuriteod. Et 1990’tel alustatu tuleb lõpuni viia. Tänavatele ja linnadele anda tagasi vanad nimed, koristada nõuka-sümboolika riiklikelt asutustelt. Ning mis ilmselt kõige rohkem avalikkust ärritas – koristada mälestusmärgid veristele liidritele peaväljakutelt ning kalmistu Kremli müüri äärest.

Tõsi küll, avalikkus reageeris mitmeti. Osa rahvast ja opositsioonist on ammu rääkinud vajadusest koristada hauakamber riigi peamiselt väljakult. Venemaa enda liidrid väldivad viimastel piduüritustel samuti jalgupidi hauakambrile (nn Lenini mausoleumile) ronimast.

Kuid siiski reageerisid võimule lähedalseisjad kirikuesindaja sõnadele enamasti negatiivselt. Kõige neutraalsem arvamustest kuulub ehk ühele võimupartei esindajale Vene Duumast, väliskomisjoni liikmele Valerii Bogomolov. „Kuivõrd halb või hea ka ei oleks meie ajalugu, tuleb temast eelkõige õppida. Ning puhastada pole vaja mitte fassaade, vaid teadvust ja hinge“.

Rahva hulgas, kelle arvamust võib uue aja kohaselt ammutada blogosfäärist, eelkõige ülipopulaarsest keskkonnast ŽivoiŽurnal (elav ajakiri), arvatakse aga mitmeti. Nii võib kohata koguni üleskutseid kommunismi kuritegude asemel mõista hukka ristiusu kuriteod. Või siis teha kahte korraga. Mõlemad on ju vägivaldselt ümber kujundanud Venemaa nägu ja ajalugu.

Ajalugu igatahes elab. Ning see on ainult rõõmustav. Ajaloo mõtestamise abil saavad ehk selgemaks ka tänased mõtted ja teod.

Karmo Tüür
13.07.2008

No comments: