Wednesday, August 13, 2008

Gruusia – mis saab edasi?


Põhimõtteliselt on kaks võimalust – kas Venemaa võit või Gruusia võit.

Venemaa võiduks võib lugeda nii Gruusia põhiterritooriumi (osalist) okupatsiooni – mida aga ilmselt ei juhtu – või Gruusia täielikku väljatõrjumist vaidlusalustelt aladelt. Esimese võimaluse korral kaotaks Venemaa ise palju oma tõsiseltvõetavusest, teisel juhul aga säilitaks Moskva näo, võttes samas Tbilisilt edasise manöövriruumi läbirääkimisteks.

Gruusia võiduks võiks lugeda nii Venemaa täielikku väljalöömist de jure Gruusia territooriumilt (mida ilmselt ka ei juhtu) või Venemaa „rahuvalvajate“ väljavahetamist rahvusvaheliste rahutagajate vastu.

Mõlemal juhul on tõenäolisem sõjapoolte tagasitõmbumine esialgsetele positsioonidele. Rahvusvahelise üldsuse seisukohalt oleks parim, kui seejärel toimuks kiirelt nii rahuvalve- kui läbirääkimis-formaadi muudatus. Praegu peaks rahu valvama Venemaa, kes on lisaks senistele üksustele kiirkorras sisse toonud eriüksuslasi. Muuseas, nende kohaletoimetamine algas juba enne konflikti jõudmist tulisesse faasi.

Rahvusvaheline abi on vajalik
Gruusia võit on võimalik ainult rahvusvahelise kogukonna toel. Venemaa demonstreeris oma suutlikkust kiirelt avada väikese naabri vastu viis rinnet korraga. Esimene rinne ehk infosõda toimis juba ammu nii globaalsel tasandil kui Venemaas endas, valmistades ette ühiskondlikku arvamust. Teine ja kolmas rinne tõmmati käima maismaal, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia territooriumeil. Neljas ehk õhurinne ulatub kaugele Gruusia sisse, näidates taas, kui vähe peab hoolima jõu omanik mingitest normidest. Viies rinne on Gruusia merepiiri blokeerimine Venemaa Musta mere laevastiku abil.

Tegelikult võib siia lisada ka küberrinde, ent siin on jälgede tuvastamine veelgi keerulisem kui radaripildilt lennuki päritolumaad välja selgitada. Gruusia valitsusasutuste veebilehed häkiti maha üpris kiirelt, sama otsustavalt blokeeriti ka nt rahvusvaheline server, kus koguti allkirju Gruusia toetuseks (
http://www.petitiononline.com/peacege/petition.html )

Mida aga peaks edasi tegema Eesti. Peale selle, et aktiivselt osalema EU ja NATO vastavates koostööformaatides (lootuses, et need käivituvad). Ning et riik peab siit tegema kõige tõsisemad järeldused, alates sõjalistest ja lõpetades infotehnoloogilistega. Lisaks saavad midagi ära teha ka inimesed ise.

Igaüks saab aidata
Sõjategevus vaibub varem või hiljem. Seejärel vajab Gruusia abi sama palju kui iga teine katastroofipiirkond. Kõikvõimalikud humanitaarabi aktsioonid ja toetusmeeleavaldused on üks võimalus. Mina aga pakun midagi, mis on nii meeldiv kui kasulik ühekorraga.

Sõitke kohale. Niipea kui see võimalik, minge Gruusiasse. Peatuge mitte pealinna kallites hotellides, vaid kodumajutustes. Sööge kohalikes väikekohvikutes ja ostke tänavakaupmeestelt. Enamik pakutavast on hämmastavalt odav ja piisava kvaliteediga. Sõbralikkus ja tänutunne tuleb peale kõige.

Kohapeal elamist ja ringiliikumist suudab endale lubada praktiliselt igaüks. Suurim kulu on kohalejõudmine. Siit ka minu üleskutse. Ettevõtja või muidu jõukam kaaskodanik, kes sa kaalud võimalust Gruusiat aidata – korralda see reis endale ja oma sõpradele. On endal meeldiv, saad sõpradega aega veeta ja kohapeal toetada just seda, keda ise soovid. Ning teades, kuidas Gruusia rahvas üksteist abistab, võid olla kindel et igast käestantud lari’st (Gruusia rahaühik) jõuab märkimisväärne osa sealse ettevõtja vaesemate sugulaste ja naabriteni.

Gruusia vajab abi. Meie saame seda anda!

Karmo Tüür
11.08.2008


3 comments:

Veiko Spolitis said...

ĀITĀH Karmo mōtte eest aidata Sakartvelo elanikke peale kriisi lōppemist meiepoolse reisimiega Georgiasse!! Igati vāārt ja jumalikult lihtne mōte!!!!

KT said...

korraldad ka ise mõne reisi?

Veiko Spolitis said...

Vaatan kohe kas www.thy.com'ga saab hea pakkumise Istanbulist, et siis naisega Sakartvelot toetama minna:)

Siinne PM aesja vaeisas Tbilissis, kuid Tyrgi meedia on hirmsalt vait Sakartvelo suhtes. Bakuu_Ceyhani torujuhe on kyll paevakorras, kuid seda vabandatakse ettevaatusega VF suhtes. Ollaxe ettevaatlikud, voi nagu mull yx tuttav ytles, et siinne juhtkond lakub Gazpromi tallasid...Tuttav tegeleb energeetika alal, siis just eile olevat saabunud kauaaegne VF koostoeoepartner....koos 4 ihukaitsjaga:)